Địa chỉ:

Số 170 đường Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại:

84-4-35745077 - 0912 817 815

Fax: 84-4-35745080

Email:

vankhoi.quockhanh@gmail.com